Regnskap og årsoppgjør

Har du handlet fra utlandet i år? - husk nye regler for innførselsmerverdiavgift fra 1.1.2017

Driver du primærnæring og har årstermin for merverdiavgift, er 10. april er siste frist for levering av omsetningsoppgaven for 2016. Neste gang du skal levere, er det på nytt skjema: mva-meldingen.

Hjelpeskjema til selvangivelsen for «skogbruk utenfor næring»

I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 og 2017.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2020 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Våre samarbeidspartnere