Regnskap og årsoppgjør

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2020"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2020" står på trykk i Bondebladet nr 5/2021 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2020, samt en omtale av regelendringer i 2021. Bilaget er skrevet av seniorrådgiver Line Tronstad i Bondelagets Servicekontor AS.

Nye terskelverdier for revisjonsplikt for ANS/DA mv.

Fra 2021 har vi fått ny revisorlov. I den forbindelse har vi fått nye terskelverdier for når revisjonsplikt oppstår for ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak mv.

Takseringsreglene for 2020

Takseringsreglene for 2020 er nå publisert.

Revisjonsplikt og risikostyring for regnskapsførere organisert som EPF

Ny revisorlov gir alle regnskapsførerforetak og revisorer revisjonsplikt, selv de som driver enkeltpersonforetak. Fra nyttår blir alle som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet revisjonspliktige. Endringer i risikostyringsforskriften gjør at regnskapsførerselskap som utøver sin virksomhet i enkeltpersonforetak også blir underlagt denne forskriften.

Feil preutfylte formuesdata i skattemeldingen for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Vær oppmerksom på at den preutfylte skattemeldingen inneholder feil tall i postene for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom . Norges Bondelag har vært i dialog med Skatteetaten om dette. Skatteetaten har i svar til Norges Bondelag 12/4 meldt at de desverre ikke har mulighet til å legge ut nye preutfylte data, men de sier at de rett over påske vil sende brev til alle som er berørte. De bekrefter også at de vil sørge for å rette feilen ved ligning.

Har du handlet fra utlandet i år? - husk nye regler for innførselsmerverdiavgift fra 1.1.2017

Driver du primærnæring og har årstermin for merverdiavgift, er 10. april er siste frist for levering av omsetningsoppgaven for 2016. Neste gang du skal levere, er det på nytt skjema: mva-meldingen.

Hjelpeskjema til selvangivelsen for «skogbruk utenfor næring»

I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 og 2017.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2020 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Våre samarbeidspartnere