Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på "næringseiendom"

Fra 1. januar har grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt blitt utvidet til også å gjelde ”næringseiendommer”. Utvidelsen kom for å likestille alle typer næringseiendommer, og for å tilpasse reglene til lokale forhold.

Våre samarbeidspartnere