Beskrivelse:

Eierskiftedagene er den viktigste møteplassen for faglig påfyll og erfaringsutveksling for eierskifterådgivere innen landbruket. Disse kursdagene vil gi deg som rådgiver en viktig oppdatering av relevant informasjon og nyheter innen eierskiftefaget, samtidig som det er både faglig nyttig og sosialt å møte likesinnede.

Hvert år bytter tusenvis av landbrukseiendommer i Norge eiere. Store verdier er i bevegelse, og næringen har et stort behov for dyktige og oppdaterte eierskifterådgivere. Vi mener det er et stort behov for rekruttering av nye rådgivere i årene som kommer.

Eierskiftedagene arrangeres i samarbeid med Duett AS. 
 

Tilbud om å delta digitalt

Den faglige og sosiale utvekslingen på kurset er viktig. Vi ønsker derfor i størst mulig grad å videreføre det fysiske oppmøtet på kursene våre, og kan love tett oppfølging av hotellene mht. ivaretakelse av smittevernhensyn. Akkurat i år ser vi at mange vil kunne føle behov for å delta digitalt, og vi tilbyr derfor også livestreaming av kurset. Dersom dette er ønskelig for deg, krysser du av for digital deltakelse i påmeldingsskjemaet. 

 

Målgruppe:

Regnskapsførere, økonomirådgivere og advokater som bistår ved eierskifte av landbrukseiendommer. 
 

Forelesere:

Truls Johannesen/Svein Aalling (Seland Orwall DA), Anja Gotvasli (Sparebank 1 SMN), Unni Moslet (Selbu Økonomi og Regnskap AS), Torbjørg Kylland (Follo Regnskap AS), Svein Løken (Snøhetta Regnskap AS), Vibeke Godal (Landbruksdirektoratet), Martin Johnsbråten (Bondelagets Servicekontor AS),

Kursinnhold:

  • Pantesikkerhet
  • Pantesikkerhet fra bankens ståsted – økonomisk oppgjør ved familieoverdragelse
  • Seniors tanker rundt bolig
  • Kontinuitet - diskontinuitet
  • Riktig tidspunkt for eierskifte
  • Konsesjon, priskontroll og boplikt – Rundskriv M-3/2017
  • Sikring av gaveelement
  • Dokumenthåndtering
  • Ofte stilte spørsmål / aktuelle problemstillinger

Last ned foreløpig program


Pris:

Deltakelse 1 dag:    kr 4.400
Deltakelse 2 dager: kr 7.400
For de som overnatter kommer i tillegg utgifter til helpensjon med kr 1.865, som betales av hver enkelt ved utsjekk.
 

Faglig oppdatering:

Dag 1:
Skatte-/avgiftsrett (1 time)
Rettslære (2  timer)
Finansregnkap (3 timer)
Annet (1  timer)

Dag 2:
Rettslære (2 timer)
Regnskapsførerregelverket (1 time)
Annet (3  timer)
 

Dato: Sted: Hotell: Påmeldingsfrist:
16.-17. desemberLillestrøm

Thon Hotel Arena

09. november
    

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

Husk å krysse av for om du ønsker overnatting.

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00.

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.