Kursmål:

 • Gi deltakerne en god og praktisk gjennomgang av hvordan kontantsalg skal dokumenteres i ulike virksomheter og situasjoner, med praktiske eksempler.

 • Sette fokus på uttaksreglene, hvem som er omfattet og hvordan vi bokfører dette korrekt.

 • Gi deltakerne en systematisk gjennomgang av de gjeldende oppbevaringsregler for regnskapsmateriale.

 • Gi deltakerne praktiske måter å dokumentere balansen på, samt oversikt over hvilke krav som regelverket stiller. Spesielt fokus på NBS nr. 5 (Norsk Bokføringsstandard nr. 5).

 • Gjøre deltakerne oppmerksom på nyheter knyttet til bokføringsregelverket og hva dette betyr for de bokføringspliktige.

 

Kurstema:

 

Dokumentasjon av kontantsalg

 • Hovedregel for dokumentasjon av kontantsalg, med gjennomgang av alle krav og alternativer som finnes i lovverket.

 • Unntak fra hovedregel for ambulerende eller sporadisk kontantsalg, med tilhørende praktiske eksempler.

 • Unntak fra hovedregel for de med ubetydelig kontantsalg med tilhørende praktiske eksempler.

 • Hva med dokumentasjon av vipps-betalinger? Er vipps-betaling til innehaver/eiers private vipps akseptert?

 • Hva med næringsdrivende som både har ambulerende og ubetydelig kontantsalg? Gjennomgang av hvordan disse kan forholde seg til regelverket.

 • Hvordan skal ekstern regnskapsfører forholde seg til dette, hva kan man kreve av den bokføringspliktige/regnskapspliktige?

 

Regler for uttak av varer og tjenester

 • Hvilke bestemmelser regulerer dette med uttak fra virksomheten, og hvem er omfattet av reglene?

 • Hvordan skal man gå frem for å ha tilstrekkelig dokumentasjon av uttak, og hvordan skal det bokføres?

 • Eksempler på uttak til privat, og til annen del av virksomheten, samt bokføring av dette.

 

Oppbevaringsregler for regnskapsmateriale

 • Gjennomgang av hva som er primær og sekundærdokumentasjon med tilhørende krav til oppbevaring.

 • Spesielle unntak fra hovedregel gjennomgås – noen har lenger oppbevaringstid.

 • Er det noen maksimal oppbevaringstid?

 

Avstemming og dokumentasjon av balansen, med fokus på dokumentasjon

 • Gjennomgang av krav til avstemming gjennom året samt ved utgangen av regnskapsåret i gjeldende regelverk.

 • Må vi dokumentere alle balanseposter?

 • Ulike krav for bokføringspliktige kontra regnskapspliktige?

 • Gjennomgang av Norsk Bokføringsstandard nr. 5

 • Krav til kontrollspor med eksempler.

 

Nyheter på bokføringsområdet

 • Gjennomgang av aktuelle endringer i inneværende og kommende år.

 


Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2021 (temadagen/3.-dagen)

 

Målgruppe:

Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, styremedlemmer og revisorer.

Foreleser:

Morten Thorkildsen eller Espen Øren
Infotjenester AS

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr 2.800 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 2.800 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.300 for andre
(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)
 

Faglig oppdatering:

 • 7 timer - finansregnskap - herunder 7 timer bokføring

Tid og sted:

Start kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

Se forøvrig innbydelse fra de enkelte fylker.
 

Dato:Sted:Hotell:Påmelding til:
20. oktoberTelemarkStraand Hotel, Vrådalvestfold.telemark@bondelaget.no
27. oktoberHedmarkScandic Elgstua, Elveruminnlandet@bondelaget.no
3. novemberBuskerudStorefjell Resort Hotellbuskerud@bondelaget.no
8. novemberHordalandQuality Hotel Vøringsfoss, Eidfjordvestland@bondelaget.no
15. novemberOpplandScandic Hotel Lillehammerinnlandet@bondelaget.no
16. novemberOsloThon Hotel Vika Atrium, påmedingsfrist:11.10.21vestfold.telemark@bondelaget.no
17. novemberSør-TrøndelagRøros Hotelltrondelag@bondelaget.no
22. novemberMøre og RomsdalScandic Alexandra Hotell, Moldemore.romsdal@bondlaget.no