Med seg i styret har hun Øyfrid Hansen, Truls Halvari, Jens Bønå og Sven R. Anderssen. Styret vil konstituere seg i januar 2010.

Laila H Berntsen er melkeprodusent i Bonakas i Tana. Hun er også styremedlem i Finnmark Bondelag.

Hun treffes på tlf. 41 45 94 25.

 


Foto Veronica Andersen

 

 

Av: Veronica Andersen