Om du sitter inne med noe som kan være av interesse for Finnmark Bondelag eller ditt lokallag så er vi interesserte i det. Ta kontakt med Erlend Hykkerud.