Bilde: Gårdsbruket i Gamvik på Sørøya er en flere bruk som vil få økte fraktkostnader med vedtaket til Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Finnmark Bondelag har sendt følgende brev til Troms og Finnmark fylkeskommune: 

 

KONSEKVENS AV BILLETTPRIS ØKNINGEN FOR SJØTRANSPORT

Finnmark Bondelag er kjent med takstøkningen som fylkesrådet har godkjent iverksatt fra 1. november 2022. Som er generelt og gjelder langs hele finnmarkskysten hvor Boreal driver sjøtransport med hurtigbåt, etter kontrakt inngått av fylkeskommune.

Etter det Finnmark Bondelag har fått opplyst vil prisen for å ta en lastebil, én vei, være 4.000 kroner. Og for personbil vil billetten være på kroner 1800, én vei. 

På flere av de øyene som hurtigbåten driver sjøtransport til, drives det jordbruk. Jordbruket er og vil forhåpentligvis være, viktig for å ha bosetning langs kysten av Finnmark. Jordbruk som næring, er like avhengig som andre næringsaktører å ha forutsigbare betingelser. En økning av billettpris på opp mot 800% kan ikke sies av være forutsigbar, og vil mest sannsynlig ramme gårdbrukere på øyene hardt økonomisk.

Eksempler:

Melkebilen henter melk hver tredje dag, året rundt. 122 ganger i året, hver tur vil nå koste kr. 8 000,- Med de nye billett satsene vil melkebilens kostnad i året for å hente melk bli på kr. 976 000,-

Drivstoff, kraftfôr, gjødsel og maskinredskaper er andre varer som blir fraktet godsbiler. I snitt vil et gårdsbruk ha behov for 2 leveranser i løpet av en måned. De nye satsene vil gi en ekstra kostnad på godstransport på kr. 192 000,- i året. 

I tillegg brukes hurtigbåten for å frakte traktor og tilhenger i forbindelse med utøvelse av yrket. Hva med dyrlege og alle de andre funksjonene som gårdsbruket er avhengig av, alle de har bruk for sjøtransport. Men fraktkostnadene må og bør ikke medføre til at det økonomiske driftsgrunnlaget blir ødelagt på grunn av en voldsom prisøkning.

Samtidig som Staten har gjort det gratis å ha bil med på ferge til veiløse samfunn, øker fylkeskommunen billettsatsene kraftig for hurtigbåt transport.

Syns fylkeskommunen at sjøtransport tilbudet befolkningen og næringslivet skal være så forskjellig? Den ene siden av Sørøya har fergetilbud, mens den andre siden har hurtigbåt tilbud. Og reisekostnadene vil være vidt forskjellige, og ikke særlig rettferdig.

Med de takstene vi har sett eksempler på kan mange veiløse distriktssamfunn bli folketomme. Det er vanskelig med gårdsbruk uten annen bosetting, og takstene som meldes vil legge distrikts bygder døde.

Finnmark Bondelag forventer at billettsatsene revurderes slik at det i fremtiden også vil være mulig å bo og drive med jordbruk på øyene som har hurtigbåt for sjøtransporten.

Ber om brevet videresendes til representantene på fylkestinget.

 

Med vennlig hilsen

 

Lise Kaldahl Skreddernes

Fylkesleder Finnmark Bondelag          

 

 

Nedenfor er brevet som er sendt til fylkeskommunen: