Olaussen deltok på dialogmøtet  med statsråden i Alta fredag. - Landbruksministeren har klokketro på ideologien om at det må gjennomføres endringer.  Hun underbygger dette ved å bruke eksempler som hun fanger opp i dialog med næringa, mens hun avviser argumenter som ikke passer inn. Listhaugs endringer i landbrukspolitikken skal først og fremst stille behovet til forbrukerne og de som drømmer om å eie et småbruk på landet. Jeg frykter at hun har for liten kunnskap til at hun klarer å se konsekvensene av sine egne forslag, mener Olaussen.

Olaussen trekker fram kvotereguleringa i melkeproduksjonen som et eksempel: - Listhaug vil heve taket for hvor mye melk som kan produseres på en gård, som er 400 000 liter i dag. La oss si at taket løftes til 1 million for samdrifter og 750 000 liter for enkeltmannsbruk. Da kan resultatet bli at vi kanskje har 20-25 melkebruk igjen i Finnmark om få år, mot dagens 115. Er det et slikt landbruk vi ønsker oss i Finnmark? spør Olaussen. - Listhaug vil endre kvotereguleringa fordi bønder tar i bruk ny teknologi som melkerobot i fjøset. Men problemet er ikke det som skjer innafor fjøsveggene. Utfordringene ligger i at vi ikke har store nok avlinger på grunn en kortere og kaldere sommer sammenlignet med Jæren, sier Olaussen.

Listhaug sa på møtet at det råder en pessimisme i næringa. - Dette kjenner jeg meg ikke igjen i, sier fylkeslederen. Olaussen, som sitter i styret i Innovasjon Norge, vet at Finnmarksbøndene investerer og satser på framtida. - Men jeg frykter at også bøndene i Finnmark fort kan bli pessimistiske dersom Listhaug får gjennomslag for sin ideologi, sier Olaussen.

-Jordbruket er regulert, og det er det nødt til å være dersom vi skal ha et grunnlag for å drive jordbruk i Finnmark. Både produksjonsreguleringer og markedsreguleringer er avgjørende for lønnsomheten på gården. Hvis vi bygger dette ned, er det ingen grunn til å være optimistisk for framtida, mener Olaussen.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf 41 64 61 68