Trenden må stoppes og det må gjøres ved å styrke økonomien i kornproduksjonen, samtidig som det tilrettelegges for økt kjøttproduksjon i distriktene.

Finnmark vil gjerne bidra. Derfor har Finnmark Bondelag fremmed forslag til Norges Bondelag der vi ber om ekstra investeringsmidler til fylket for å satse på kjøttproduksjon. Vi ønsker å stimulere til nyetableringer, generasjonsskifte og satsing på nye produksjoner på gårdene for å i enda større grad ta hele gårdens ressursgrunnlag i bruk.