Basert på gårdens ressurser, og da spesielt jorda sørger Finnmarksbøndene for et viktig bidrag i samfunnet. Melka og kjøttet fra gården gir råvarer til matindustrien. I Finnmark har vi ett slakteri og to meieri som er avhengige av at vi opprettholder produksjonen. Matindustrien blir stadig viktigere i Norge. Hele 1 av 5 som er sysselsatt i industrien jobber i matindustrien. – Det bøndene produserer, betyr noe for andre.

- Det er viktig å ha et jordbruk, ikke for bøndenes skyld, men fordi jordbruket og våre råvarer er til nytte for samfunnet. Næringa vår er en del av samfunnsmaskineriet, sa Olaussen.