De tre siste årene har Finnmark Bondelag opplevd en kraftig vekst av medlemmer. I 2015 opplevde vi en vekst på 9 % og hittil i 2016 så har vi en medlemsvekst på 11 %. Håpet er at vi skal klare å følge opp denne flotte utviklingen.

Følgende premieres

  1. Det lokallaget som verver flest i prosent forhold til sin medlemsmasse premieres med 9000 kr.

  2. Det lokallaget som verver flest nye medlemmer premieres med 9000 kr.

  3. Beste verver premieres med 2000 kr.

Nytt av året er at det beregnes poeng basert på hvem man verver. Personlige- og husstands medlemmer gir ett poeng mens produksjonsmedlemmer gir 3 poeng. De med flest poeng til slutten vinner.

Minner for øvrig om at for hvert medlem som verves så får ververen ett gavekort hos Felleskjøpet til kr 400, i tillegg til Bonde t-skjorten.

Lykke til