-Etter bruddet i årets jordbruksforhandlinger kunne en nesten ikke vente annet. Jeg tror mange hadde behov for en syndebukk, og denne gangen ble det Brekk, sier Ola Tangen. 

Lars Peder Brekk har ved en rekke anledninger besøkt fylket, og vist stort og godt engasjement for mange av de utfordringer som vi har i landbruket her i Finnmark. – Men  jeg må dessverre si meg enig med mange; forventningene til landbruksmeldinga ble ikke innfridd, sier Tangen.

Den nye statsråden Vedum, er for Tangen et foreløpig ubeskrevet blad. – Men jeg tror jeg trygt kan si at han vil møte store krav fra landbruket framover. Neste år er valgår, og så lenge Senterpartiet balanserer rundt sperregrensa, så henger det rød-grønne regjeringssamarbeidet i en tynn tråd, menerTangen. – Det er etter mitt skjønn avgjørende for valgresultatet at landbruks- og matpolitikk blir en sentral del av valget 2013. Landbruket er en stor del av distriktene, og bør derfor være en naturlig og viktig sak for kommune- og distriktspartiet Sp, avslutter fylkeslederen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf 41 55 44 67.