Rovviltansvarlig i Finnmark Bondelag Truls Halvari er glad for at Rovviltnemnda tok klagene til følge. - Dette var positivt. Nå har vi en litt større mulighet til å kontrollere gaupebestanden i våre beiteområder, og dermed begrense tapene av sau og lam til sommeren, mener han.

I det opprinnelige vedtaket ønsket Rovviltnemnda å begrense jaktuttaket i deler av de prioriterte beiteområdene, ved å legge begrensninger på hvilke områder det kunne jaktes. Nemnda ønsket å stenge sentrale deler av jaktområdet når ei hogaupe ble skutt.  – Den mest effektive måten å redusere rovvilttap på er når en tar ut rovdyra fra beiteområdene Rovviltnemnda sa selv at vi har gaupe nesten over hele fylket, og de regner med at mange gauper ikke er registrert. Derfor fryktet vi at det neste sommer kunne bli store tap.  Det var uholdbart og derfor påklaget Finnmark Bondelag vedtaket, sier Truls Halvari.

Halvari har en oppfordring til publikum: - Observasjoner av to eller flere gaupespor sammen, er den eneste måten å registrere gaupebestanden. Dette er det viktig å melde inn til SNO. Med en god oversikt over gaupebestanden, sikrer vi et riktig jaktuttak som både tar hensyn til gaupas overlevelse og ønsket om lavest mulig tap av sau og rein på beite.

 

Kontaktperson Truls Halvari tlf.918 57 185.