Våronna i Finnmark er i normal rute. Hos noen kan det være lokale variasjoner, særlig for de som har jordtyper hvor vannet bruker tid på å tørke opp, som for eksempel myrjord. Det meldes også om at overvintringa stort sett har gått bra, og få bønder har skader på enga etter vinteren. – Foreløpig ser det ut som om det blir en god vekstsesong, sier lederen i Finnmark Bondelag Ola Tangen.

– Det hele avhenger av at vi ikke får veldig høye temperaturer nå på forsommeren, slik at gresset kan ”buske seg” og vi får store nok avlinger, sier Tangen. Høye temperaturer kan gjøre at gresset modnes tidlig. Dermed får hvert grasplante liten bladmasse, noe bøndene ikke vil ha fordi grasmengden da ofte blir liten. – Det beste er at vi får en god kombinasjon av nedbør og varme. Da unngår vi tørkeskader på enga, og kommer oss ut på jordet i riktig tid for å slå gresset, sier Tangen.

 - Vi har vært heldige de siste årene i Finnmark når det gjelder avlingsnivå. Hvorvidt dette er en trend skal jeg ikke si, men gode avlinger bidrar til at vi slipper å kjøpe inn ekstra fôr i løpet av vinteren. Innkjøp av grovfôr kan fort bli en stor ekstrakostnad som presser lønnsomheten på gården, og som vi prøver å unngå, avslutter Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.