Valgkomiteen gikk enstemmig inn for gjenvalg på  fylkesleder Ola Tangen. Nestledervervet ble det imidlertid delt innstilling på.
- Vi hadde flere gode kandidater som gjerne ville være tillitsvalgt i fylkesstyret. Det var derfor vanskelig å velge, og dette er grunnen til at det ble en delt innstilling, sier Berntsen.

Valgkomitéens flertall foreslår to nye medlemmer til fylkesstyret: Bjørn Tore Søfting, Skallelv og Viktoria Nilsen, Tana. Søfting foreslås som nestleder. Mindretallet ønsker å beholde dagens styresammensetning og foreslår gjenvalg på Einar Andersen, Indre Billefjord og Merete Helander, Tana. Einar Andersen er foreslått som nestleder.

- Finnmark Bondelag jobber med en stor bredde av saker, og dekker et fylke som har store variasjoner både når det gjelder driftsforhold i landbruket og samfunnsstruktur, sier Berntsen. - Det er krevende å være bonde. Derfor er det viktig at vi har engasjerte tillitsvalgte, som vil stå på for å gi bonden best mulige rammebetingelser, mener Berntsen.   

Øvrige styremedlemmer i fylkesstyret er May Conny Johansen, Alta og Truls Halvari, Tana. Disse er ikke på valg i år.

Årsmøtet i Finnmark Bondelag avholdes 20-21. februar på Rica Hotell i Alta.

 

Kontaktperson Laila H. Berntsen tlf. 41459425