Bjørn Tore Søfting, nestleder FInnmark Bondelag og utsending

Tone Rubach, fylkesleder Troms Bondelag

Unni Hellebø Andreassen, organisasjonssjef Troms Bondelag og Finnmark Bondelag

Sven Anderssen, styremedlem og utsending Finnmark Bondelag

Klemet Erland Hætta, seniorrådgiver Finnmark Bondelag

Liv-Heidi Losvar, valgkomiteen Norges Bondelag, representant fra Finnmark og Nord-Norge

Jørn Sandberg, fylkesstyremedlem og utsending Finnmark Bondelag

Randi Hokland, fylkesstyremedlem og utsending Troms Bondelag

Jan Ottar Østring, nestleder og utsending Troms Bondelag

Andreas Larsen, fylkesstyremedlem og utsending Troms Bondelag