Muotka var invitert for å orientere om Sametingets støtteordninger til jordbruket. Sametinget har årlig brukt omkring 4 mill. kroner på støtte til investeringer i jordbruket. Etter at flere kommuner i Troms er med i virkemiddelområdet har mange bønder også i Troms fått støtte. 

Årets jordbruksavtale resulterte i kutt i Sametingets midler til jordbruksformål. Dette har bidratt til at Sametingsrådet i i sitt forslag til budsjett foreslår endringer for 2015. - Det avsettes 4,1 mill kr til primærnæringer. som inkluderer fiske, jordbruk og reindrift. Vi foreslår at det ikke skal gis tilskudd til investeringer i jordbruket i 2015. Vi vil heller finansiere tilretteleggings prosjekter spesielt rettet mot utvikling av, og rekruttering inn i jordbruksnæringa sa Muotka til ledermøtet. Dette kan være forprosjekter til nisjeproduksjoner, besøksgårder og kombinasjonsnæringer.

- Kanskje er dette en erkjennelse av at  Sametinget ikke klarer å motvirke de sentrale kreftene i landbrukspolitikken, sa Muotka. Hun hadde forståelse for at dette kan bety at mange prosjekter blir vanskelig å realisere, men synes det er viktig å synliggjøre at kuttene i statsbudsjettet har effekt også for enkelt brukere i primærnæringene.