Staten kom i dag med sitt tilbud til jordbruksforhandlingene. Staten tilbyr 150 millioner, og gapet mellom partene er dermed svært stort. Etter første gjennomgang sier fylkesleder at tilbudet var som ventet fra Frp. – Vi vet hva Fremskrittspartiet står for, og Listhaug har jo gitt klare signaler helt siden hun tiltrådte, sier Grete Liv Olaussen.

- Tilbudet er lite framtidsrettet. Det legges opp til at vi får noen få store bruk igjen i fylket, sier fylkeslederen. Det er spesielt i melkeproduksjonen at staten vil ha større bruk. De foreslår nesten en tredobling av kvotene. Samtidig som kvotene økes, skal overføringene gradvis trappes ned. - Jeg frykter at svært mange av de minste brukene raskt vil forsvinne. Slike bruk har få utviklingsmuligheter og arealene på slike bruk er ofte tungdrevne. De kan ikke øke produksjonen, og dermed vil lønnsomheten på gården bli for dårlig, mener Olaussen.

 

- Staten ønsker at jordbruket skal gå baklengs inn i framtida, mener Olaussen. En utvikling mot store bruk tar lite miljøhensyn. Vi blir enda mer avhengig av soya fra Brasil. Med dagens klimautfordringer er det viktig å dyrke mat på den matjorda vi har. Allerede i dag har store bruk vansker med å få tak i nok areal, spesielt i Alta. Hvis gårdene skal dobles sin størrelse, blir tilgang på areal ett enda større problem.

Også sauebrukene vil måtte bli større framover. Staten ønsker å dreie tilskuddene fra små til store bruk. De små deltidsbrukene som sørger for åpne kulturlandskap vil forsvinne fra distriktene, tror Olaussen..

Forhandlingsutvalget for jordbruket skal det neste døgnet finlese tilbudet, og avgjøre om de vil gå til forhandlinger med staten.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf. 41 64 61 68.