- Skolen utdanner våre framtidige matprodusenter, og har derfor en nøkkelrolle for rekrutteringa, sier Tangen. Han er glad for at fylkestingspolitikere har vært lydhøre overfor de signaler som de har fått om å bevare skolen. – Fylkesadministrasjonens forslag om å legge ned Finnmarks eneste landbruksutdanning var lite gjennomtenkt, synes Tangen. Finnmark Bondelag har siden 2010 fått et godt samarbeid med det politiske nivået i fylkeskommunen. - Vi har priortert fylkeskommunen i vårt politiske arbeid de siste årene. Hvorvidt bevaring av landbruksskolen er en av fruktene av dette arbeidet skal være usagt, sier Tangen. - Men jeg har inntrykk av at stadig flere fylkestingspolitikere ser hva landbruket bidrar med i lokalsamfunnene i Finnmark. De ser også at landbruk i Finnmark har spesielle utfordringer og fordeler, og jeg tror at dette tilsammen har bidratt til at fylkestinget prioriterer landbruksutdanning i et ellers stramt budsjett, sier Ola Tangen.

Han er lei seg for at administrasjonen stadig foreslår å nedlegge Tana vgs. – Kanskje skjer det fordi de ikke har god nok kjennskap til landbruket og de behov vi har for en yrkesutdanning, mener han.Han håper at skolen nå kan få litt arbeidsro, og at elever og ansatte slippper nye trusler om nedlegging.

Finnmark Bondelag var i slutten av november i møte med elever og ansatte ved skolen.  På møtet ble det diskutert hvordan vi kan få et  nærmere samarbeid mellom fylkeslaget og skolen. – Bedre kontakt mellom skole og næring, er en vinnvinn situasjon, sier Tangen. Han håper at samarbeidet på sikt kan gi en enda bedre landbruksutdanning for ungdom, og flere kurstilbud for de etablerte bøndene.

 

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.