Tana Bondelag har besøkt de lokale kjøpmennene, og budskapet er klart; Vi ønsker lokalproduserte varer i butikkene!

De eneste som henter dyr og melk på gårdene i Tana er Gilde og Tine. Bøndene i området mener butikkenes utvalg bør gjenspeile dette. Tana Bondelag tok dette opp med de lokale kjøpmennene, og de støtter opp om dette, og ønsker i enda større grad å få inn produkter fra disse leverandørene.

Men som lokallagsleder Laila Hagalid Berntsen sier; man ser dessverre at butikkene er styrt på utvalg og enkelte produkter får de ikke ta inn, selv om både kjøpmannen og kundene etterspør produktet.