Det er for tiden høy aktivitet på gårdene i Finnmark, slåttearbeid og innhøsting samt annet bruk av traktor og redskaper gjør at vi bør stoppe litt opp av og til…. Ta en pause og tenk over sikkerheten på din gård.  Hold traktor og andre maskiner i forskriftsmessig stand og ta en risikovurdering av arbeidsoppgavene.

Målet til landbrukets HMS- tjeneste er å redusere antall ulykker og yrkeslidelser i landbruket,  og med det sikre trivsel, kvalitet og økt lønnsomhet i næringa.

Sjekk tips angående farlige maskiner og redskap på våre nettsider:   www.lhms.no