Melkeproduksjonen er den største verdiskaperen i landbruket. Finnmark Bondelag vil jobbe for å utvikle og styrke melkeproduksjonen i fylket.

Vi har potensiale for å produsere mer storfekjøtt. Vi vil jobbe for målrettede løsninger for å øke storfekjøttproduksjonen. 

Beiteområdene for sau og lam er svært gode i fylket. Fokus på forvaltningen av rovviltbestandene er avgjørende for økonomien i sauenæringa.

Tana videregående skole har tilbud om utdanning i landbruk. Siste året har det vært svært god søkning til skolen. Dette viser at ungdom ønsker seg inn i næringa. Ønsker vi å ha matproduksjon i området, må vi ha et utdanningstilbud.

Kombinasjonslandbruket i fylket bærer en del av vår kulturarv. For fiskerbonden er det viktig at aktivitetskravet for rettighet til krabbefiske ikke økes.

 

Resolusjon

Ledermøte 2 – 3 nov Lakselv

Finnmark Bondelag