Det var ventet 3000 bønder til Bondelagets markering av Listhaugs elendige tilbud. Nesten det dobbelte møtte opp foran Stortinget.

En kunne kanskje ventet at Listhaug skulle bli møtt med buing fra bøndene da hun talte til forsamlinga foran Stortinget. I stedet var en øredøvende taushet som tok i mot statsråden.

- Listhaug hadde ingenting nytt å komme med. De ekstra pengene hun hadde å tilby kjente forhandlingsutvalget til. Men Listhaug ikke var villig til å endre prinsippet om å redusere inntekta for de små gårdsbrukene, for at de aller største bruka i Norge skal få bedret lønnsomhet. Dette prinsippet kan ikke Bondelaget gå med på.

Listhaug sa fra talestolen at det var ingen bønder som skulle tvinges til å produsere 1,2 mill, melk. – Selvfølgelig kan ikke Staten tvinge en bonde til å bli stor. Men de ønsker å kutte på overføringene i årene som kommer, slik at en bonde enten må øke produksjonen (og springe fortere) for å få tilnærma samme inntekt. Eller så må bonden finne seg et annet yrke. Hvis bonden ikke har stor gjeld på gården, vil valget være enkelt mener fylkeslederen.

Kontaktperson Grete Liv Olaussen, tlf 41 64 61 68.