Finnmark Bondelag ønsker på sitt ledermøte 2 november å diskutere framtidas melkeproduksjon. Stadig mindre kvote i kombinasjon med stigende priser på kvote som omsettes struper utviklinga. Er dagens kvoteordning, og for så vidt andre ordninger en bremsekloss for landbruket? Eller er de nødvendig for å sikre stabile leveranser og ikke minst en forutsigbar pris til forbruker, industri og bonde?

Hvis inntektene fra melkeproduksjon strupes, hvor skal man da sette fokus for å ikke bare kompensere for tapte inntekter, men også sikre gården ett økonomiske og solid fundament for framtiden?

Disse temaene tas opp på ledermøtet til Finnmark Bondelag 2. november. Innkallelser og invitasjoner er på tur ut i posten i disse dager. Er du redd for å bli utelatt? Ingen problem, ta kontakt og vi sørger for at en invitasjon kommer i postkassen din i nærmeste framtid.

 
Terje Balandin
Organisasjonssjef
Finnmark Bondelag
Mob 97693064