- Staten vil ha mer sauekjøtt på markedet, og mener at beste måte å få det til på er å presse sauebøndene til å bli større. Ved å ta penger fra de som har mindre enn 150-200 v.f sau, og dreie tilskudd mer over på leverte slakt, tror staten at de har funnet trylleformelen, sier Truls Halvari. Han tror ikke det.

- Når mange små legger ned drifta, klarer neppe de store å levere like mye kjøtt som de små til sammen. Halvari har også liten tro på at det kommer nye sauebønder til. - Det tar tid å bygge opp en god besetning, og opparbeide jorder som tåler både mange beitedyr og høsting. I tillegg skal du som bonde lære og feile litt, før en finner en drift som er tilpassa gårdens ressurser. Med de endringene som staten legger opp til, må nye bønder tjene penger fra dag en. Og det er ikke mulig, mener Halvari.

- Saken blir ikke bedre av at staten kutter de midlene som Sametinget har å gi til investeringer. Disse pengene har vært svært viktig når det skal bygges nye sauefjøs i Finnmark. Jeg frykter det kan bli vanskeligere å få lån til å bygge sauefjøs framover, sier Halvari.

Halvari ble litt provosert over Listhaugs uttalelser på pressekonferansen da bruddet var et faktum tirsdag. – Det er riktig at vi produserer for lite sauekjøtt i Norge, og at importen går opp. Men ho burde da for skams skyld at nevnt at vi har store utfordringer med tap av lam til rovdyr. Rovdyrpolitikken er ikke en del av jordbruksforhandlingene, men når det gjelder sauehold henger rovviltpolitikk og landbrukspolitikk tett sammen, avslutter Halvari.

 

Kontaktperson Truls Halvari tlf. 91857185.