Regjeringens har fremmet forslag til nye skatteregler for landbruket, der "taket" på jordbruksfradraget fjernes. Dette vil sikre at gårdsbrukere unngår høyere skatt enn 38 prosent, også over dagens tak på 334 300 kr i næringsinntekt. Dette er vel positivt tenker du?

Finnmark Bondelag er selvfølgelig glad for forslag som gir skattelette til bønder. Men når vi samtidig vet at kun 22 % av bøndene i Norge tjener så mye at de klarer å utnytte jordbruksfradraget, så gir det en kraftig bismak.

I forslaget ligger det også inne at inntekter på gården som "ikke" er relatert til jordbruk, slik som snøbrøyting, vedproduksjon, blomstersalg og lignende skal ikke inngå i jordbruksfradraget. Det gjør at andelen bønder som klarer å utnytte jordbruksfradraget vil bli betydelig lavere enn de 22 % som gjør det i dag. Vi er i ferd med å se en skatteendring som gir mer til en håndfull personer, mens de fleste gårdsbrukere får en skatteskjerpelse.

På toppen av det hele så har regjeringa fremmet en skattereform. Ikke bare straffer den de som ønsker å satse videre i næringa, den er i tillegg ekstremt distriktsfiendtlig. I forslaget så reduseres avskrivningssatsen på husdyrbygg med 2 %. Men det verste for Finnmark sin del er at man fjerner muligheten til å avskrive bygdeutviklings (BU) – midler, noe som i Finnmark utgjør 33 % av byggekostnaden.

Dette medfører at for en bonde i Finnmark som bygger ny driftsbygning til 10 million kroner så vil bonden kunne få en årlig tilleggsregning på skatt på drøye 150 000 kr i forhold til 2015 nivå.

Regjeringa sine nye skatteregler i kombinasjon med skattereformen slik den framstår nu er en katastrofe for Finnmarksbonden, og vil effektivt sette en stopper på satsingsvillige bønder i fylket i årene framover. Finnmark Bondelag fremmer derfor følgende forslag;

    • Ordningen med avskrivning av BU - midler må videreføres slik den er i dag. Dette for å stimulere til satsningsvillige bønder, også i distriktene.
    • Gården med utmark, maskinpark og bondens arbeidskraft er en del av gårdens ressursgrunnlag. Vi ber regjeringa anerkjenne dette ved å la vedproduksjon, snøbrøyting, blomstersalg med mer inngå i gårdens jordbruksfradrag
    • Videreføre avskrivningssatsen på husdyrbygg på 6 %. Dette for å gi bonden muligheten til å posisjonere seg økonomisk mot framtidige utbygginger

 

Grete Liv Olaussen

Fylkesleder

Finnmark Bondelag