Sametinget arrangerte denne uka et  seminar for sine medlemmer i rovviltnemndene om utfordringene jordbruks- og reindriftsnæringen har med rovvilt. Finnmark Bondelags rovviltansvarlig  Truls Halvari holdt et innlegg på seminaret, og tok opp sauebondens umulige valg: Skal han slippe ut lammene på utmarksbeite om våren selv om en kanskje må bruke hele sommeren på å lete kadaver.  Svaret på det spørsmålet er: Ja, for bonden har egentlig ikke noe valg. Alternativet til utmarksbeite, er å ha lammene på innmarka. Hvis bonden velger det, blir ikke lammene slaktemodne og bonden står uten inntekt til høsten. Å ha dyra på innmarksbeite vil dessuten ødelegge avlinga og bonden står i verste fall uten fôr til dyra den kommende vinteren.

- Rovvilt i beiteområdene er derfor en stor belastning for bonden, sier Truls Halvari. Ingen sauebønder vil at lammene skal bli mat for rovdyra. Samtidig er bonden en næringsdrivende som må ha inntekt fra gården i form at salg av slaktemodne lam om høsten.

Halvari mener at eneste løsning på dette er at rovdyrbestanden holdes nede på de vedtatte bestandsmål. – Mindre enn en tredjedel av jaktkvota på jerv er tatt ut i Finnmark i vinter. Hvis ikke myndighetene foretar ekstraordinære uttak, frykter jeg at vi får store tap av sau og rein kommende år. Stortinget har sagt at forvaltninga skal sikre at kvoter tas ut, og da forventer næringa at forvaltninga følger opp dette. Det er Miljødirektoratet som skal fatte vedtak om ekstraordinære uttak, men jeg synes at Miljødirektoratet drøyer tida vel lenge nå. Vinteren virker å være på hell, og vi trenger sporsnø for å jobbe effektivt og spore opp jerven. Vedtaket om uttak burde vært tatt for lenge siden, slik at SNO var klare ved første snefall, mener Halvari.

Kontaktperson Truls Halvari tlf. 918 57 185.