- Jeg er bonde i et av de ytterste distriktene i Norge. Som bonde i Tana er jeg derfor helt avhengig av virkemidler som sikrer rammebetingelser for distriktsjordbruket, som distriktstilskudd og fraktordninger. Eksempelvis vil en palle med varer alltid koste 2500 kr ekstra bare i frakt. En god økonomi i næringa er det beste grunnlag for rekruttering.

- For når lønna fra jordbruket går ned, legges gårder ned, sa Anderssen. - Og fagmiljøet forsvinner sammen med de. I Tana og i Finnmark er vi nå på et kritisk lavt nivå på antall bønder. Gården min produserer 5,4% av melka som meieriet i Tana videreforedler. Men meieriet trenger tilsammen 14,2 millioner liter melk for å opprettholde sin produksjon. Den melka må komme fra andre gårdsbruk, og da trenger vi alle sammen, også de små.

Anderssens oppfordring til årsmøte var at det er viktig å satse på distriktene. -  Endringer i landbrukspolitikken blir først synlig i de ytterste distriktene. Derfor vil den utviklinga vi har i Tana og Finnmark også bli gjeldende for mer sentrale jordbruksområder i Norge. Vi trenger bonden i Rogaland, og bonden der trenger oss.