- Avgangen av bruk er større enn tilveksten av nye bønder, og dermed sliter vi med å bremse den negative utviklinga, sier Tangen. Hans inntrykk er at både IN og Fylkesmannens landbruksavdeling gjør en god jobb for å bidra til endring, men at det er generelle faktorer i samfunnsutviklinga, som høy kostnadsutvikling, som jobber i mot de tiltakene en har prøvd.
 

Traineeordninga for landbruket er en suksesshistorie som Tangen trekker fram. – Jeg tror at ordninga kan bli et kinderegg når det gjelder rekruttering. De som er med på ordninga tilbys landbruksutdanning, bedriftslederkompetanse og forretningsutvikling i løpet av 3 år. Etter endt løp er de svært godt rustet til å ta over en gård, mener Tangen. - Av de 5 gårdene som deltar er det ingen som har droppet ut av ordninga etter nesten halvgått løp. Og hvis vi i Finnmark kan få til 5 generasjonsskifter på melkebruk i årene framover, er det veldig bra., sier Tangen. Traineeordninga for landbruket er et pilotprosjekt over 3 år. – Det er svært viktig at denne ordninga varer over en tid, slik at vi får kontinuitet. Ellers vil den ikke ha ønsket effekt på rekrutteringa til næringa, sier Tangen.

 

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.