Erstatningsordningen for overvintringsskade ble dessverre avviklet i 2015 og lagt om slik at eventuell sviktende avling må søkes erstattet via den ordinære tilskuddsordningen om erstatning for avlingssvikt med søknadsfrist 31. oktober. Flere og flere i Finnmark og Troms mener at dagens erstatningsordning ikke er bra nok, og ønsker en endring av dagens ordning.

Dagens ordnings med avlingsskadeerstatnings ordningen har skapt debatt i Finnmark og Troms og har til og med vært debattert i fylkestingene. Blant annet i 2017 krevde Fylkestinget i Troms enstemmig at erstatningsordninga for overvintringsskader på eng blir gjeninnført. To år etter at denne ordninga ble fjernet. Fylkestinget mente i 2017 at ordninga var viktig for næringa som ble rammet av overvintringsskader.

Fylkesstyrene til Finnmark Bondelag og Troms Bondelag har jobbet grundig med saken om å få tilbake erstatningsordningen for overvintringsskader på eng. Nå har Norges Bondelag tatt saken videre, og i løpet av 2021 vil man ha gjennomgang av hele Avlingsskadeordningen. I forbindelsen av gjennomgang av Avlingsskadeordningen vil både Finnmark Bondelag og Troms Bondelag jobbe for en tilbakeføring av erstatningsordningen for overvintringsskader på eng.

Når arbeidet med Avlingsskadeordningen påbegynner i 2021, vil Finnmark Bondelag og Troms Bondelag be lokallagene til å fremme forslag i forbindelse med gjennomgangen av Avlingsskadeordningen