«Det er veldig gledelig av regjeringen har tatt våre innspill på alvor» sier Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag.   

Den nye regjeringen vil legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å løfte inntektsnivået i landbruket, slik at man tetter inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Regjeringen vil sikre at vi har landbruk over hele landet, med et mangfold av bruksstørrelser. For å oppnå det vil regjeringen blant annet bidra med investeringspakker for små og mellomstore bruk i distriktene, til en nødvendig omstilling og modernisering. En desentralisert næringsmiddelindustri ved å sikre samvirkets rolle som markedsregulator. Et mål om 50 prosent selvforsyningsgrad for norske jordbruksmatvarer.

«Regjeringens målsetninger gir et nødvendig vitamin innsprøyting til bønder som de siste årene har opplevd at inntektsnivået har vært fallende. Vi ønsker den nye regjeringens høye ambisjoner for norsk landbruk velkommen, og ser fram til et godt samarbeid mellom faglagene og regjeringen», sier Lise Kaldahl Skreddernes.