Tirsdag 4. mai leverte staten tilbudet i jordbruksforhandlingene, og i går varslet jordbruket at de bryter årets jordbruksforhandlinger.  

  • Statens tilbud var under det halve av kravet fra jordbruket. Kravet kunne ikke ses på som en invitasjon til å oppnå enighet i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Jeg blir bekymret for norsk matproduksjon. Avstanden var for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntekstløftet vi mener er helt nødvendig, sier Lise Kaldahl Skreddernes leder i Finnmark Bondelag.

Vi trenger å ruste landbruket for framtida. Et skikkelig inntektsløft må på plass for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres, og en investeringspakke er helt nødvendig for at melke- og storfebønder skal kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Det var det ikke mulig å få til med regjeringas tilbud.

  • Det er ikke bare trist og skuffende for bøndene, for regjeringen ville ikke følge opp Stortingets vedtak om å redusere inntektsgapet i landbruket. Regjeringen ville heller ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Det er trist, og det er skuffende at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak, sier Lise Kaldahl Skreddernes leder i Finnmark Bondelag.

Jordbruket leverte et krav som ville føre landbruket i en annen retning enn den regjeringa har ført de siste årene. Det handler om å ta grep for at bonden skal kunne fortsette å dyrke jorda og være til stede over hele landet. Det trengs et helt nødvendig inntekstløft som et første steg på veien for å redusere inntektsgapet og heve inntektsnivået i jordbruket.

Det ble brudd fordi Regjeringas tilbud:

  • Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor
  • Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om
  • Ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift
  • Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2021.