- Konflikter mellom reindrift og bønder ser nå ut til å være unntakene her i området , sier Suhr. Han er glad for at reindrifta viser vilje til å overholde bestemmelsene i fredninga av Altadalen.  Det var en lang prosess hvor Alta Bondelag i sterk grad bidro til videre fredning av området mot reinbeite. – Det var turbulent tid mellom partene, og jeg er derfor glad for at vi har kommet så langt at vi kan ha en god dialog i dag.

Med på møtet var også representanter for Statens vegvesen. I forbindelse med arbeidet på E6 sørover, planlegges det flere tiltak som imøtekommer reindriftas behov. Blant annet salgsboder ved Storvikeide. – Jeg håper at Statens vegvesen kan vise like stor vilje til å tilrettelegge for jordbruket i framtida, sier Suhr og utdyper: -De planlagte veiutbyggingene i Alta kommune vil ødelegge mye dyrka og dyrkbar mark. Arealene vil for alltid være tapt for jordbruket. Statens vegvesen kan imidlertid avhjelpe dette ved å minimere skadene i anleggstida. De kan også ta vare på matjorda og transportere den til områder hvor jorda ikke har optimal dyrkingsevne, sier Jørn Suhr. – Matjorda er etter mitt skjønn den viktigste ressursen vi har for framtida. Å skusle den vekk er en forbrytelse mot våre barn, avslutter han.

Kontaktperson Jørn Suhr tlf. 913 17 660.