Det var et stort engasjement  for jordbruket i kommunen, og mange ting ble tatt opp. Av dette kan nevnes problemet med elg som forsyner seg av rundballene til bøndene. Lokallaget har nå en god dialog med kommunen i saken.

Et annet tema som kom opp var håndteringa av rundballe-plast. Styret planlegger å ta kontakt med kommunen med det første.

Med nye bønder i kommunen, ser en også behov for å til litt sosialt samvær. Dette er viktig både for faglig oppdatering, men ikke minst med tanke på at bøndene ofte er alene om drifta på gården.

Lokallaget planlegger også Åpen gård til sommeren. Dette har vært etterspurt i bygda, og lokallagsstyret vil prøve å få til et slikt arrangement i august.

Lokallaget består av:
Leder – Torgeir Nordsletta
Nestleder/ verveansvarlig : Anne May Olli
Kasserer: Kenneth Eliassen
Styremedlem: Ann Mari Nordsletta.