Dette var politikernes første debatt før kommende stortingsvalg. De fire politikerne er Trine Noodt som er førstekandidat fra Venstre. Bengt Rune Strifelt som er foreslått som førstekandidat for FRP. Steinar Karlstrøm som er foreslått som tredje kandidat for Arbeiderpartiet og Geir Iversen som er SP sin førstekandidat fra Finnmark.

Vi opplever fire politikere som ønsker landbruket og primærnæringene vel. De kommer fra forskjellige parti, men vi føler at de i bunn og grunn alle ønsker seg ett sterkest mulig landbruk i vårt fylke, selv om de er uenige om virkemidlene for å komme seg dit.

Steinar Karlstrøm fra AP mener at man kanskje må se på å innføre en femte grunnpilar i jordbrukspolitikken som skal sikre en mer kronemessig lik inntekt mellom store og små gårdsbruk per årsverk.

Bengt Rune Strifelt fra FRP er klar på at man må øke bondens handlingsrom, slik at bonden selv kan ta i bruk gårdens muligheter for å ha en produksjon som sikrer god inntekt.

Trine Noodt fra Venstre sier at der er mange faktorer i Norsk matproduksjon som er viktig og som ikke kan svekkes på bekostning av en billigst mulig matproduksjon

Geir Iversen fra SP er klar på at man må lage ordninger som sikrer generasjonsskifte og nyetableringer i landbruket i mye større grad enn hva som finnes i dag for å sikre ett sterkt jordbruk, også i framtiden.

Finnmark Bondelag ønsker de fire politikerne lykke til videre i valgkampen.