- Landbrukspolitikk er et bredt felt, og innehar mange ulike sider og områder. Det er også et politikk område hvor mange mener mye, men hvor få har satt seg godt inn sakene, sier organisasjonssjefen. Finnmark Bondelag jobber hver dag med ulike politiske saker som berører bonden. For tiden er det jordbruksforhandlingene 2013 og forvaltningsplanen for rovvilt region 8 som opptar fylkeslaget. - Jobben vår er å snakke med politikere og myndigheter, og ta opp ulike problemer som bonden til daglig. Erfaringen er at de fleste politikere er lydhøre, men at det i en travel hverdag er lett å glemme landbruket. Derfor er det ekstra hyggelig når politikere på eget initiativ tar kontakt med oss for å få informasjon og for å lære mer om sammenhengene i landbrukspolitikken, sier Andersen.

- Bente Haug viste stor interesse særlig for rovviltproblemet og investeringsbehovet som vi har i landbruket, sier organisasjonssjefen. Fylkeskommunen har fra 2010 fått mer ansvar for jordbruket. Finnmark Bondelag har i denne tiden merket en gryende interesse fylkets politikere. - Det er veldig bra at fylkestingspolitikere engasjerer seg i jordbruket. En stadig større del av politikken utformes og avgjøres regionalt. Med engasjerte politikere tror vi at det er mulig å få på plass gode ordninger for landbruket her i Finnmark, avslutter Andersen.