Ola Tangen har fungert som leder i Finnmark Bondelag, etter at Fred Johnsen kom inn på fylkestinget i høst. Tangen sier at han er ydmyk i forhold til det vervet han nå er valgt inn i. - Det er mye interessant å jobbe med framover. Landbrukspolitikk omfatter mange tema, og med den nye landbruksmeldninga i bunnen skal framtidas rammevilkår for bøndene jobbes fram. Første prøvestein blir jordbruksforhandlingene og jeg er svært spent på hva staten vil legge på bordet, sier Tangen.

Med seg i styret har han Einar Andersen (nestleder), Merete Helander (ikke på valg), Truls Halvari (ny) og May Conny Johansen (ny). 1 varamedlem er Bjørn Tore Søfting (ny).

Kontaktperson Ola Tangen tlf 41 55 44 67.