Dette har rammet bøndene som har først betalt returavgift ved innkjøp av rundballeplast, for så i etterkant har måtte betale 1359 kr per tonn når de leverte plasten på det godkjente avfallsdeponiet i Tana.

Dette var en ordning vi ikke kunne akseptere sier nestleder i Finnmark Bondelag, Markus Heiberg. Vi opplevde en dobbeltbeskatning, der tilleggsavgiften hos ØFAS ble trukket rett i fra bunnlinjen hos bonden.

Ved at det er inngått en ny avtale mellom ØFAS og Grønt punkt så kan bønder snart begynne å levere rundballeplast gratis på mottaksanlegget i Tana. Mottaksanlegget trenger noe tid for å klargjøre for mottak, men så snart dette er på plass så er det bare å levere.

Men Finnmark Bondelag ønsker å minne på viktigheten av å levere plast som er "rent" nok. Det vil si at tauverk, fôrrester og annet må sorteres vekk før levering. Grunnen til stoppen sist var hovedsakelig dårlig sortering på plasten som ble levert, noe som medførte mye ekstraarbeid for de ansatte på avfallsanlegget.

Finnmark Bondelag vil også takke andre involverte for at avtalen kom på plass, da både ØFAS med eiere, Ulf Ballo med sitt store engasjement og ansatte i Grønt punkt som har jobbet for å finne en løsning i saken.