Finnmark Bondelag gjennomførte årsmøte 17-18 februar i Lakselv. Deltagelsen var rekordstor og alle lokallagene var representert.

Truls Halvari og May Conny Johansen gikk begge ut av styret etter fire år. Nye representanter i styret er  Bjørn Tore Søfting, melk og sauebonde fra Nordre Varanger bondelag og Liv Heidi Losvar, melkeprodusent i fra Alta bondelag.

Grete Liv Olaussen fikk fornyet tillit som leder av Finnmark Bondelag, noe som blir hennes fjerde år. Markus Heiberg ble gjenvalgt som nestleder i styret.

 

Dette gir følgende fylkesstyre

Leder Grete Liv Olaussen

Nestleder Markus Heiberg

Medlem Nils Andreas Tornensis, Bjørn Tore Søfting og Liv Heidi Losvar