Vidar Aastrøm (48) fra Vadsø er fra 15. august ansatt som ny HMS Rådgiver – Landbruk i Landbrukets HMS tjeneste.  Stillingen er en 50 % stilling lokalisert til nystartede Fysionord Bedriftshelsetjeneste på vegsletta i Vadsø.  HMS Rådgiveren samarbeider også med Finnmark Bedriftshelse AS i Alta vedrørende medlemsbedrifter som tilhører Vest Finnmark.

Det er fra årsskiftet lagt opp til et betydelig stramt program for at våre medlemmer skal få de tjenester de har krav på gjennom sitt medlemskap i LHMS.  Fylket er delt i 3 soner hvor Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger er sone 1, Tana til Kautokeino, samt kysten er sone 2 og Alta, Kautokeino og Langfjorden er sone 3. Det er i sone 3 det for 2012 skal tilbys HMS besøk og disse vil bli gjennomført i månedsskifte jan/feb og mars.  Sone 2 vil gjennom Fysionord Bedriftshelsetjeneste få tilbud om helsekontakt og i sone 1 planlegges det fag/temamøter.

Det er planlagt PHMS-kurs i Alta i mars, samt ett PHMS kurs i Øst Finnmark før påske.  Info om dette vil bli sendt ut på mail til medlemmene ut på nyåret.  Ellers ønsker Landbrukets HMS å være en aktiv støttespiller for bonden i hjelpemiddelsaker, en aktiv HMS pådriver i byggesaker (små som store), veileder og aktiv støttespiller ved personlige kriser i landbruket.  Vi oppfordrer til aktivt bruk av ditt medlemskap, ring eller bruk gjerne mail når det er ting du lurer på.

Da gjenstår det å ønske alle et riktig godt nyttår!

Kontaktperson Vidar Aastrøm tlf 96 22 49 42, e-post: Vidar.aastrom@lhms.no