Han overtar ledervervet med ydmykhet og stor interesse. – Det foregår mye spennende i nord-norsk landbruk for tiden. Særlig aktuelt er Arktisk landbruk, som nå er et begrep både politisk og etter hvert også som en merkevare. – Det jobbes for at bønder i Nord-Norge skal få hente ut en merverdi for produktene i markedet, sier den nyvalgte lederen. – Hvordan det skal skje, har vi ikke konkludert med enda. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dette, og det knytter seg spenning til gruppas arbeid. Arbeidsgruppa skal ha sin anbefaling for Arktisk landbruk i februar 2013, sier Tangen.

Landbruksorganisasjonene i Nord-Norge har i mange år jobbet for å få begrepet Arktisk landbruk innarbeidet hos myndighetene. –Med Nordområdemeldinga og den nye landbruksmeldinga kom det også en satsing på det arktiske landbruket. Vi tror at dette kan bli starten på et taktskifte for landbruket i Nord-Norge, sier Tangen. Utfordringa blir å bruke de 15 millionene som gis over 3 år, på en slik måte at det gir merkbare resultater i primærnæringa, sier Tangen.

 

Nordnorsk Landbruksråd består av medlemsorganisasjonene i Norsk Landbrukssamvirke som stiller seg bak avtalen om regionalt samarbeid med faglagene, Nordland Bondelag, Finnmark Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, Troms Bonde- og småbrukarlag og Finnmark Bonde- og småbrukarlag. Sekretariatet er plassert hos Troms Bondelag.  Nord-Norsk Landbruksråd har som formål å fremme nordnorsk landbruks interesser  og arbeide for ei positiv utvikling av landbruket i landsdelen.

 

Kontaktpersoner:
Leder i Nordnorsk landbruksråd, Ola Tangen tlf 41 55 44 67.
Leder i arbeidsgruppa for arktisk landbruk, Bernt Skarstad tlf. 41 64 64 73