Ola Tangen, leder i Finnmark Bondelag, foto: Veronica Andersen.Tangen sider tydelig at han er skuffet over at regjeringa ikke oppfyller den vedtatte Landbruks-og matmeldinga.
- Tilbudet på 13000 kr per årsverk i snitt er ikke nok, vi må ha mer for å kunne tette inntektsgapet til andre sammenlignbare grupper. For Nord-Norge er tilbudet enda verre enn i resten av landet, her er tilbudet 8000-9000kr /årsverk. Med de målsettinger som er vedtatt i matmeldinga, er det uforståelig hvordan regjeringa har sett for seg at tilbudet kan oppfylle dette. På bakgrunn av dette var det helt nødvendig med brudd, understreker Ola Tangen.

Kontakt: Ola Tangen Tlf 41554467