Tana videregående skole vil gjenta suksessen med nettbaserte agronomutdanning for voksne, etter samme mal som for to år siden.  Med forbehold om mange nok påmeldte, så planlegges oppstart til høsten. Målsettingen er å oppnå vitnemål eller fagbrev som agronom.

Tana videregående skole kunngjør på sin nettside: Vi starter ny klasse nettbasert agronomutdanning til høsten, om vi har nok søkere.  Frist for å søke er 15. mai 2015. For å starte opp fra høsten må vi ha minst 10 søkere når fristen går ut.

Opptakskrav er at du er minimum 25 år og har to års praksis innen landbruk. Det er en fordel om du eier eller er tilknyttet et gårdsbruk underveis i utdanningen da det legges opp til oppgaver som går direkte på drift av gård. Har du ikke egen gård, kan skolens gårdsbruk brukes som utgangspunkt for oppgavene. 

Utdanningen foregår over to år og fordeles på ukes-samlinger og nettbasert undervisning.  Det er også planlagt en studietur underveis.  Oppstart mandag 7.9.2015

Påmeldingsfrist til Tana vgs. Innen 15. mai.

Følg linken for nærmere informasjon og påmelding:
http://www.tana.vgs.no/nyheter/nettbasert-agronomutdanning-soknadsfrist-er-15-05-2015.512498.aspx