Nortura meldte for kort tid siden at forbrukere kan oppleve mangel på norsk storfekjøtt i butikkene framover. Noe som skyldes at produksjonen av storfekjøtt i Norge er for lav. Dette gjelder også i Finnmark, hvor en liten andel av oksekalvene fôres opp til slakt. Oksekalv blir enten slaktet som spekalv, eller sendt sørover for oppfôring.

Karasjok har store unyttede ressurser i form av jordbruksarealer og nedlagte gårdsbruk. Finnmark Bondelag tror derfor at det kan være gode muligheter til å utnytte ressursene til storfekjøttproduksjon. Dette støttes av både Nortura og TINE.

Finnmark Bondelag inviterer derfor bønder og andre landbruksinteresserte til møte

den 16.02.12 kl. 12:00 – 15:00 på Samisk videregående skole.

 Per Yngve Birkely, TINE og Tom Cato Amundsen, Nortura vil innlede om hvilke muligheter de ser i Karasjok.

 I etterkant av møtet tar vi sikte på å få i gang aktiviteten i Karasjok Bondelag.

 Velkommen til en trivelig prat om landbruk.

 

For mer informasjon kontakt

Ola Tangen tlf 41 55 44 67 eller John Inge Henriksen tlf 90 15 03 83.