Sammen med organisasjonssjef Veronica Andersen, tok Skreddernes opp mange aktuelle tema. – Et inntektsløft er etter vårt syn det som kan avgjøre framtida for landbruket i fylket, sier Skreddernes. – I dag kan vi ikke konkurrere på timelønn i forhold til de fleste andre næringer, og dette tror vi er en av årsakene til at rekrutteringa til bondeyrket svikter, sier Skreddernes.

Finnmark Bondelag tok også opp de utfordringer som vi ser kan komme når landbruks- og matmeldinga skal gjennomføres. Bygdenæringer er et nytt begrep i landbruks- og matmeldinga. Dette er en utvidelse av dagens tilleggsnæringer og skal omfatte bygdeutvikling, regionale næringsprogram og regionale miljøprogram.
– Tilleggsnæringer er viktig og nødvendig på gårder hvor landbruksproduksjonen har et lite omfang, men for heltidsbonden er tida en begrensende faktor.  Utvikling av nye næringer på gården krever ledig tid hos bonden, mener nestlederen. Hun er redd for at bygdenæringer kan bli et halmstrå for å redde landbruket i Finnmark.

Traineeordninga var ukjent for møtedeltakerne, og Finnmark Bondelag orienterte kort om prosjektet. – De syntes det var interessant og en spennende vri på landbruksutdanninga, sier Skreddernes. – Det er jo viktig at vi nå sikres midler slik at vi kan få videreført prosjektet og at flere kan få gjennomført ordninga. Landbruksmiljøet i Finnmark er så marginalt at hvis vi sikres 5 generasjonsskifter pr år, vil det har stor betydning for næringa i framtida, avslutter Lise Skreddernes.

 Kontaktperson Lise Skreddernes tlf 41 27 87 29