Formålet med møtet var å bli kjent med hverandres organisasjoner og arbeidsområder. Det var et veldig positivt møte, og begge parter hadde god nytte av å treffe hverandre.

I likhet med Bondelaget er også Fagforbundet opptatt av at verdiskaping skal skje lokalt, og at bygdene i Norge skal være levende i framtida. Fagforbundet har denne våren oppretta en egen Facebook side, til støtte for den norske bondens kamp for en inntekt å leve av.