Ett av temaene som ble diskutert var RMP-ordningen. Regionalt miljøprogram (RMP) for Finnmark ble revidert i 2013, og ordninger som bønder rundt Varanger har benyttet seg av falt ut. Fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen gav en orientering om årsaken til disse endringene, og hvordan disse har blitt erstattet. - Det ser ut til at det er behov for mer informasjon endringene som er gjennomført, og dette må vi prøve å bedre, sa Grete Liv Olaussen etter møtet.

Jordbruksforhandlingene og annen landbrukspolitikk ble det også tid til å snakke om på møtet.