Olaussen skal holde et kort innlegg til årsmøtet hvor hun vil orientere om jordbruket i Finnmark, og betydningen av at de ordningene vi har i næringa.

Finnmark Frp sitt årsmøte er det første i rekken av partiårsmøter som Finnmark Bondelag er invitert til. For en næringsorganisasjon som oss, er det viktig å ha en god dialog med alle politiske partier. Ved å være tilstede på partienes årsmøter kan vi sette jordbruket på den politiske dagsorden i fylket.

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf. 416 46 168.