Tema for møtet en statusoppdatering over hva som skjer i prosjektet framover, og hvilke tiltak som planlegges fram mot sommeren 2015. Her kan nevnes jordformidling, kursrekke i bedret driftsøkonomi, bygningsrådgivning  og omdømmebygging.

Flere av disse tiltakene er kommet etter forslag fra arbeidsgruppa som er nedsatt. De som sitter i arbeidsgruppa er Kenneth Eliassen fra Karasjok, John Inge Henriksen fra Indre Billefjord, Nils Andreas Tornensis fra Kautokeino og Margith Mathisen fra Lakselv.

Du kan lese mer om prosjektet her.